کواد کاپتر چگونه کار می کند؟

در طراحی و ساخت کواد کاپتر ها از المان های متفاوتی استفاده میشود. توجه مهندسین به نحوه ی ساخت و تولید درست موجب می شود تا خروجی کار یک پرنده ۴ موتوره ای باشد که میتوان برای مصارف گوناگون از آن بهره جست.

کواد کاپتر چگونه کار می کند؟

در طراحی کواد کاپتر ها یک کیت اصلی وجود دارد که بر روی آن نصب می شود . وظیفه ی این کیت کنترل و هدایت پرواز از طریق چیپ ها و سنسور هایی است که در آن تعبیه شده است . مثلا سنسور قطب نما و شتاب سنج برای حفظ تعادل و تشخیص جهت پرنده نسبت به زمین در حین پرواز استفاده می شوند .
کواد کاپتر دارای ۴ ملخ می باشد که نحوه ی چینش آن ها بسیار مهم است . هر ملخ در خلاف جهت ملخ های کناری خود و هم جهت با ملخ روبرویی خود می چرخد .
یک کواد کاپتر با افزایش سرعت و راندمان دو ملخ که در یک طرف هستند قادر است به صورت افقی یا عمودی بچرخد. مثلا اگر بخواهیم پرنده را به سمت راست بچرخانیم کافی است سرعت دو ملخی که در سمت چپ هستند را زیاد کنیم و به تبع آن سرعت چرخش دو ملخ در جهت مخالف کاهش می یابد . یا اگر بخواهیم کواد کاپتر را به سمت جلو هدایت کنیم سرعت ملخ های جلو را زیاد میکنیم و به تبع آن سرعت ملخ های عقب کاهش می یابد.
در نتیجه این موضوع قابل استنباط است که به طور کل تمام تعادل و جهت حرکت کوادکاپتر با کم و زیاد شدن ملخ‌ها صورت میگیرد .

معرفی کوادکاپتر Q4 محصول اختصاصی پلی فکتوری

این پرنده که مدل ارتقا یافته نسل های پیشین خود یعنی Q2 و Q3 میباشد با قابلیت های بسیار عالی توسط پلی فکتوری ارائه شده است. برای بررسی بیشتر این پرنده خارق العاده از منوی های بالا فروشگاه آنلاین ما رو ببینید…