فروشگاه ۱ : تهران ، اتوبان باکری جنوب، مجتمع هایپر استار، فروشگاه پلی فکتوری

فروشگاه ۲ :  تهران، اتوبان شهید خرازی غرب به شرق، نرسیده به خروجی دریاچه چیتگر (شهدای خلیج فارس)، هایپر استار ، فروشگاه پلی فکتوری

فروشگاه ۳ :کرج، ابتدای جاده مشکین دشت، رزکان نو، مجتمع اکومال، فروشگاه پلی فکتوری