56,000 تومان

موتور چپ گرد و راست گرد کوادکوپتر پلی فکتوری مدل Q5

بسته 2 عددی

برای هر موتور ،چرخدنده سر موتور استاندارد کوادکوپتر Q5نیز قرار دارد.

موجود در انبار